Betekenis van Osu, Kiai en Kyokushin Spirit


Osu

Iedere vraag in het Kyokushin karate wordt beantwoord met Osu. Iedere groet is Osu! Iedere instructie of vraag in de les wordt beantwoord met "Osu" i.p.v. "Ja" of "Ik begrijp het". Bij het beoefenen van Kihon Waza ( basis technieken ), word vaak iedere techniek bijgestaan door een luid "Osu". Wanneer je bezig bent met Jiyu Kumite ( vrije gevecht ) en je tegenstander plaatst een goede, harde techniek, toon je door middel van een luid "Osu" respect voor de vaardigheden van je opponent. Als teken van respect buigen ook wedstrijdvechters naar voren, naar de scheidsrechter en naar elkaar onder een luid "Osu", zowel voor als na het gevecht.

Osu is een combinatie van twee woorden, namelijk:


Oshi ( Oshaeru ):        wat  "duwen"                        betekent

Shinobu:                    wat  "verdragen / ondergaan" betekent

Het betekent ook geduld, doorzettingsvermogen, waardering, respect en volharding.


Om een sterke geest en een sterk lichaam te ontwikkelen is het nodig om een rigoreuze training te ondergaan. Kyokushin trainingen vergen veel van je. Je blijft je grenzen verleggen tot je denkt dat de limiet bereikt is. Het eerst zal je lichaam opgeven, maar je verstand geeft aan om verder te gaan. Daarna zal je verstand ook aangeven dat dit het uiterste is, maar je geest zorgt ervoor dat je door kunt gaan. Wanneer je dit punt bereikt hebt, zul je met jezelf en je zwaktes in gevecht moeten, en zien te overwinnen. Om dit te kunnen zul je pijn moeten ondergaan, je moet leren om te volharden, maar boven alles zul je geduld moeten hebben. Dat is Osu!

Kyokushin karate leer je niet in een oogwenk. Het duurt jaren om de grondbeginselen onder de knie te krijgen. De basistechnieken worden duizenden keren herhaald ( Ren-Ma - "blijven polijsten" ) tot het een soort van reflex of instinct word, zonder bewust hier over na te denken ( Mushin - "geen gedachte" ). het is makkelijk om gefrustreerd te raken wanneer je dezelfde oefeningen keer op keer moet doen, en de progressie maar in kleine stappen gaat. Om deze frustratie te overwinnen en de training vol te houden heb je geduld en vastberadenheid nodig. Dat is Osu!

De reden dat je deze harde training ondergaat is omdat je om jezelf geeft, en als je om jezelf geeft heb je ook respect voor jezelf. Dit zelfrespect ontwikkelt zich en breidt zich uit naar respect voor je leraar en je mede-leerlingen. Wanneer je de Dojo betreed buig je en zeg je "Osu". Hiermee geef je aan dat je de Dojo en de tijd die je er doorbrengt respecteert. Dit gevoel van respect is Osu!

Tijdens de training doe je je uiterste best omdat je jezelf respecteert. Als je na harde training klaar bent met een oefening buig je naar je leraar en mede-leerlingen en zegt nogmaals "Osu". Je doet dit uit waardering. Dit gevoel van waardering is Osu!

Osu is dus een heel belangrijk woord binnen het ( kyokushin ) karate, want het betekent geduld, respect en waardering. Dit alles geeft aan waarom wij altijd het woord Osu gebruiken; om ons te herinneren aan deze onmisbare kwaliteiten.

De ultieme toewijding die nodig is om de weg van het Kyokushin te volgen is Osu!

Kiai

De Kiai ( letterlijk: "schreeuw vanuit de geest" ) is bij vechtsport be-oefenaars beter bekend als de harde schreeuw die geuit wordt als een techniek wordt uitgevoerd. Dit is echter alleen de uitvoering. De gedachte achter de Kiai is het focussen op de ademhaling, het lichaam, de geest, de concentratie en de pure energie (Ki) op één punt en één tijdstip in de kosmos; de ultimate verbintenis. De Kiai vindt zijn oorsprong in het centrum van het lichaam, de Hara. Het komt dus niet vanuit de longen of de keel. Om een Kiai goed te
kunnen maken is het van belang om te oefenen op een goed buikademhaling en daarnaast moet men beschikken over een sterke en positieve geestelijke instelling. Weten wanneer en hoe je de Kiai moet maken is net zo belangrijk als het maken vaneen slag of trap.

Sommige grootmeesters handhaven 4 vormen van Kiai: Laag en zwaar op momenten van aktie; hoog en doordringend tijdens de overwinning; Normaal - voor het bijkomen na inspanning; Stil ( Kensei ) tijdens bepaalde meditatie oefeningen. De "Kiai No Maki"-lijst beschrijft zelfs 6 series met in totaal 27 technieken gecentreerd rondom de Kiai. De Kiai wordt beschouwd als de actieve, verbale kant van de geest, terwijl de Aiki ( tegenhanger ) de passieve, stille kant van de geest belichaamd.

De uitvoering van de Kiai wordt bereikt door een snelle diepe ademhaling met tegelijkertijd het uiten van een 1-lettergreep geluid. Het woord Kiai wordt niet geuit; het lijkt meer op "hia", "ia" or "eigh", maar varieert van persoon tot persoon. Als de Kiai goed uitgevoerd wordt doet deze 3 dingen:

  •    Het maakt de longen leeg. De kans dat de "lucht uit je geslagen wordt" na een
  •    trap of stoot wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Het maakt je een
  •    harder en dichter doelwit dat veel moeilijker uit te schakelen is.
  •    Het kan de tegenstander afschrikken. Elke pauze of knippering van de ogen -
  •    fractie van een seconde - kan de opening zijn waar je op gewacht hebt. Gebruik de Kiai dan ook om deze opening te creëren.
  • Het pept je op. Zie het als een manier van communiceren met je lichaam    net  voor een zware inspanning. De Kiai kan op deze manier het adrenaline-    gehalte in je lichaam verhogen.


Er wordt beweerd dat sommige grootmeesters uit het oude Japan in staat waren om met de Kiai personen te verwonden of te helen. Dit is beter bekend als "Kiai-jutsu" ( de kunst van de Kiai ).

Kyokushin Spirit

"Onze filosofie is om een gezond lichaam, respect, een positieve levenshouding en persoonlijk weerstandsvermogen op te bouwen door praktisch karate." - Mas Oyama

"Het uiteindelijke doel van de Karate kunst zit niet in overwinning of verslagen worden, maar in het perfectioneren van het karakter van haar beoefenaars." - Gichin Funagoshi

Sosai Masutatsu Oyama