Kata


Het woord Kata betekent letterlijk "gedaante" of "vorm". Het kanji teken voor kata (japans karakter hierboven) bestaat uit de volgende karakters:

 

 Katachi  betekent  "Vorm",

 

 Kai  betekent "Snijden", en

 

 Tsuchi  betekent "Aarde" of "Grond".


Letterlijk vertaald betekent 'kata' dus "Vorm die in de grond snijd". 

Een kata is een opeenvolging van weringen, trappen en stoten uit één of meer standen, uitgevoerd in voor, achter- en zijwaartse bewegingen. Het aantal bewegingen en de opvolging zijn per kata specifiek. De balans tussen offensieve en defensieve technieken, de gebruikte standen en de richting en flow van de bewegingen dienen er allen toe om iedere kata zijn eigen karakter te geven.

Door het trainen van kata, worden de traditionele technieken voor het vechten geleerd. Balans, coordinatie, ademhaling en concentratie worden hierdoor ook ontwikkeld. Wanneer dit goed uitgevoerd wordt, is kata een perfecte fysieke oefening en een zeer effectieve vorm om een superiere controle over je lichaam en ziel te verkrijgen. Kata omvat het idee van ren ma, of  "blijven polijsten". Met volharding en training, zullen de bewegingen in het kata verder verfijnd en geperfectioneerd worden. De nadruk op detail welke nodig is om een kata te perfectioneren ontwikkelt ook je zelfdiscipline.

 

Door concentratie, toewijding en training kan er een hogere trap van leren bereikt worden, waarin de kata zo word ingebed in je onderbewustzijn dat je geen bewustzijn meer nodig hebt. Dit is wat de Zen meesters mushin, of "geen gedachte" noemen. De bewuste, rationele gedachten training wordt niet gebruikt - wat ooit geleerd werd, komt nu instinctief.

Ook is de training van kata een manier voor de karateka om respect te tonen voor de oorsprong en historie van het Kyokushin Karate en de vechtkunst in het algemeen.

 

OORSPRONG

Er zijn 2 categorieen kata's. Dit komt voort uit hun oorsprong en ontwikkeling. Het zijn de "Noordelijke Kata" en de "Zuidelijke Kata".

 


De noordelijke kata
zijn gelijk aan de kata's die men terugziet in het Shotokan Karate, doordat ze ontwikkelt zijn in de tijd dat Mas Oyama in de leer was bij Gichin Funakoshi. Deze kata's laten lange, stevige standen zien met krachtige weringen en aanvallen.

 • Taikyoku Sono Ichi, Ni and San

 • Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon and Go

 • Yansu

 • Tsuki no Kata

 • Kanku

 • Sushiho

 


De zuidelijke kata
zijn ontwikkeld in de tijd dat Mas Oyama de Okinawa Karate Stijl- Goju Ryu leerde onder meester So Nei Chu. Deze stijl is op zijn beurt weer onstaan uit het zuidelijke Chinese kempo. De bewegingen in deze kata's zijn meer rond en flamboyant dan die uit de noordelijke kata's.

 • Sanchin no Kata

 • Gekisai Dai and Sho

 • Tensho

 • Saiha

 • Seienchin

 • Gayru

 • Seipai  • UITLEG KATA

   

   


 

Taikyoku betekent letterlijk "grote uitersten". Ook betekent het, het overzicht hebben, of het hele punt. Ofwel het geheel overzien in plaats van te focussen op details, waardoor je een beginnersgedachte houdt. Dit is wat een karateka ook vast wil houden tijdens zijn jarenlange training, omdat iemand met een een beginnersgedachte geen vooroordelen heeft en ook niet kortzichtig is. Met zulke gedachten heb je oneindige mogelijkheden.


 

Pinan staat voor vrede en ontspanning. De bedoeling van het leren van een kata is namelijk, het ontwikkelen van een kalme, vredevolle geest en het bereiken van harmonie tussen lichaam en geest.


 

Sanchin betekent letterlijk "drie gevechten"of "drie conflicten". Waarschijnlijk is dit een van de oudste kata's. Men probeert in deze kata 3 elementen te verenigen:
    – De geest, het lichaam en de technieken.
    – De interne organen, circulatie en het zenuwstelsel.
    – De drie ki, bevinden zich in:
          – de top van je hoofd (tento),
          – het diafragma (hara), en
          – de lage buikspieren (tan den).


 

Gekisai betekent veroveren en bezetten. Het woord kan ook betekenen vernietigen of verpulveren. De kata leert je kracht te ontwikkelen door vloeiende bewegingen, mobiliteit en gebruik van diverse technieken. Flexibiliteit en reactiesnelheid zullen altijd winnen van vaste en inflexibele kracht . 


 

Yansu komt voort uit de woorden Yan, wat veilig betekent, en Su, wat staat voor boom. tevens betekent het "puur blijven". Het staat ook voor het vasthouden aan je idealen i.p.v. compromissen te sluiten.


 

Tsuki no is een 'stoot' kata. De kata bestaat vooral uit stoten. Er zitten maar 1 trap en een paar weringen in de kata. Tsuki kan ook fortuin en geluk betekenen. Fortuin en geluk komen niet door af te wachten. Met iedere stoot in deze kata wordt een persoonlijke barriere doorbroken. Wanneer je problemen aanpakt en volhardend bent, zal dat op den duur geluk brengen.


 

Tensho betekent rollende of vloeiende hand, letterlijk vertaald als "ronddraaiende palmen".  Tensho is de zachte tegenhanger (yin) van de harde (yang) Sanchin kata. Het was een van de favoriete kata's van Mas Oyama:- "Iemand die Tensho kata duizenden keren geoefend heeft en de theorie onder de knie heeft kan iedere aanval afslaan en zal zich altijd perfect kunnen verdedigen."-


 

Saiha betekent extreme vernietiging. Het woord betekent ook 'grote golf'.  Hoe groot een probleem ook is, met geduld, gedrevenheid en volharding (Osu), kan iemand het probleem ontstijgen en overwinnen, of er door heen en er aan voorbij gaan.


 

Kanku betekent kijken naar de lucht. Letterlijk, Kan betekent "uitzicht", en Ku betekent "universum", "lucht", of "leegte". Dit karakter is hetzelfde als kara ( in kara-te). De eerste beweging in de kata is het vormen van het Kanku teken. Hierdoor kijk je naar het universum en de opkomende zon. Het laat je zien dat wat er ook voor problemen zijn, iedere dag weer nieuwe mogelijkheden brengt.


 

Seienchin betekent veroveren over een langere periode. In het feodale Japan gingen samurai vaak voor lange periodes op expeditie, waardoor zei sterk moestten zijn en hun mentalitieit zeer belangrijk was. Het is een lange en langzame kata, waarin je vaak de stand Kiba Dachi tegenkomt. Hierdoor krijg je zeer vermoeide benen, en een sterke geest is dan nodig om de kata te volbrengen.


 

Sushiho betekent 54 stappen.  Sushiho is afgeleid van het woord Useshi, de Okinawanese uitspraak van het getal 54. (Go Ju Shi in het Japans), en Ho, wat stap of wandelen betekent.


 

Garyu. In de japanse filosofie wordt iemand die niet opschept over zichzelf een Garyu genoemd. Een echte karateka schept niet op over zijn kunnen of over zijn capaciteiten. Hij zal ten allen tijde nederig blijven, en alleen in nood zichzelf verdedigen. 

Seipai. In Okinawa betekent dit het getal 18. In andere stijlen van karate, wordt deze kata ook wel Seipaite genoemd, ofwel 18 handen. Het nummer 18 is afkomstig van het Boedistische concept van 6 x 3, waarin 6 staat voor kleur, stem, smaak, geur, gevoel en gerechtigheid en 3 staat voor goed, slecht en vrede.