Kids KarateKarateclub Nihon uit Uden is in 2015 gestart met Kids Karate vanaf 7 jaar. Een zelfverdedigingsport waarin weerbaarheid, respect, discipline, zelfvertrouwen, sportiviteit, normen,  waarden en fysieke en mentale ontwikkeling  voorop staan.


Karate heeft een positieve invloed op kinderen doordat kinderen leren om op een passende manier voor zichzelf op te komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen. Ze leren hun grenzen te bewaken en een eigen mening te hebben. Ook zie je dat kinderen die weerbaar zijn vaker voor anderen opkomen, zelfstandiger zijn maar ook om hulp te durven vragen. Ze leren omgaan met kleine tegenslagen en werken zo aan de opbouw van hun zelfvertrouwen. De leraren zijn continu bezig om het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen. Mede door positieve aandacht te geven door middel van complimenten en opbouwende kritiek maar ook door ruimte te laten voor een eigen mening en inbreng.

In een karateklas zijn alle leerlingen gelijk ongeacht leeftijd, huidskleur, afkomst of eventuele beperking. Dit is al meteen merkbaar in de Dojo (zaal) waar iedereen zich gelijk kleedt, er geen differentiatie is en alle leerlingen respectvol met elkaar omgaan door het naleven van de Dojo etiquette.

Ook kinderen met een beperking zoals AD(H)D of PDD-NOS hebben vaak veel baat bij de duidelijke lesstructuur en de herhaling binnen het karate. De Trainingen zijn niet ingedeeld op leeftijd maar één groep van 7 tot 14 jaar. Dit om zo de interactie tussen de jongste kinderen en de tieners te bevorderen en de oudere leerlingen uit te dagen om hun kennis over te dragen.

We werken bij het karate aan Kihon (basistechnieken), Kata (vormen) en Kumite (gevecht). Al deze onderdelen dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Natuurlijk gebeurd dit alles in een gezellige en veilige omgeving waarin het kind altijd zichzelf kan zijn, en vooral plezier kan beleven aan deze mooie sport.

Wij verwelkomen kids en ouders graag voor een gratis introductieles.

Dag: Dinsdagavond

Tijd: 18.45 tot 19.45 uur

Sensei Antwan van Uden

Sensei Alex van Meel

Senpai Bas de Way

Senpai Jan-Willem de Vries

Senpai Jaap van den Ing