Shihan Joop van Doren (m)

Over Nihon


Begin jaren zeventig werd in Eindhoven Karateschool Nihon (Karate-do Bond Nederland / schoolnummer 03-112) opgericht o.l.v. Shihan Joop van Doren. In het midden van de jaren tachtig werd er door twee toenmalige studenten, Frank Kuipers (2e Dan) en Edward Abel (2e Dan), een school geopend in Uden. Aangezien deze school een stichting was waren ze gebonden aan de naam die ook de stichting droeg, te weten Karateclub de Schalm.

Het was eind jaren tachtig dat zich twee beginnende studenten meldden bij deze karateschool. Antwan van Uden ( in 1986 ) en Alex van Meel ( een jaar later ). Zij waren meteen in de ban van het karate in al zijn facetten. Vooral de discipline, doorzettingsvermogen en fysieke en mentale aspect binnen deze sport sprak hen erg aan. Zij trainden dan ook jaren met veel plezier door tot zij hun 1e Dan behaalden bij De KBN. Eind jaren negentig stoptten hun toenmalige trainers in Uden met het lesgeven. Sensei Antwan en Sensei Alex hebben daarna toestemming gevraagd aan hun Shihan (Joop van Doren) in Eindhoven om de school te mogen voortzetten onder zijn auspiciën, en die ook gekregen.


Sensei Alex van Meel 3e Dan (l) Sensei Antwan van Uden 3e Dan (r)

Na het behalen van hun 2e Dan in het Kyokushin Karate, besloot hun Shihan om zijn karate-gi aan de wilgen te hangen, en de club in zijn geheel over te dragen. Zijn inspiratie, kunde en tomeloze energie, maar vooral zijn overgave aan het kyokushin, zullen voor altijd als voorbeeld dienen voor de vele karateka's die nog zullen volgen.

Yoshida Sports

In deze tijd is het ook dat Sensei's Antwan en Alex zich definitief vestigen bij Yoshida Sports in Uden. Deze van origine kickbox school, heeft meerdere vechtkunstdisciplines onder hun dak, waar Karateschool Nihon zich als club naadloos in kon passen. Vooral de open sfeer en de gezellige doch serieuze insteek, alsmede de fantastische locatie met de diverse zalen, gaven de doorslag om hier te settelen.

N.K.O. en Sandan Examen

De jaren die volgden waren zeer geslaagd, alleen merkten Sensei Antwan en Sensei Alex dat zij steeds verder van hun originele Kyokushin 'roots' kwamen te staan. Dit was voor hen een reden om zich aan te sluiten bij de NKO ( Nederlandse Kyokushin Organisatie ), onder leiding van Shihan Sjaak van de Velde ( 7e Dan ) en Hanchi Marius Goedegebuur ( 8e Dan ). Na een aantal jaren weer bijgespijkerd te zijn in het traditionele Kyokushin werd hen in April 2007 het 3e Dan examen afgenomen wat bestaat uit een drie uur durend technisch examen en een 50 mans Kumite. Na deze zware beproevingen konden Sensei Alex en Sensei Antwan deze 3e Dan graduatie ( Sandan ) in ontvangst nemen.

KBK ( Kyokushin Budokai Krijgsmacht )

Eind 2009 heeft Karate Nihon zich ook aangesloten bij de KBK ( Kyokushin Budokai Krijgsmacht ). Begin 2010 is de nederlandse krijgsmacht een initiatief begonnen om militairen en veteranen kennis te laten maken met Kyokushin Karate omdat vele onderdelen bij het Kyokushin en in de militaire code overeenkwamen.

Vooral omdat bij Nihon in de loop der jaren diverse studenten in hun werkelijke leven bij de nederlandse krijgsmacht bleken te werken, hebben we besloten om ook met de KBK een samenwerking aan te gaan. Dit heeft al geresulteerd in bijvoorbeeld een clinic op Luchtmachtbasis de Vredepeel. Helaas heeft dit prachtige initiatief zijn einde gevonden in 2014.

Schoolkarate

Vanuit landelijk oogpunt is er in 2014 door diverse kyokushin scholen een initiatief genaamd Schoolkarate gestart. Ongeveer 75 karatescholen bieden hierbij gratis lessen op scholen aan. Dit om de sport karate te promoten onder de (schoolgaande) jeugd. Tevens willen we de ouders van nu bewuster van wat karate precies inhoudt. Wij zijn er van overtuigd dat karate namelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels hebben er al zo'n 10.000 leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs met veel plezier hun eerste schreden gezet in de verdedigingssport en velen zullen nog volgen.

Natuurlijk draagt Karate Nihon Uden hier ook zijn steentje aan bij!

Uitdaging en Enthousiasme

Nu Sensei's Alex en Antwan bijna 37 jaar ervaring in het kyokushin karate hebben, geven ze beiden aan, nog steeds diezelfde drive te bezitten die hen destijds liet beginnen met deze fantastische sport. De ervaring van de senioren, fysieke en mentale groei van de gevorderden, maar vooral ook het enthousiasme van de beginners blijft hen boeien.

Kader Nihon Uden